Projekty i realizacje

Projekty:
– domy jednorodzinne
– budynki wielorodzinne
– szkoły, przedszkola
– biura
– budynki użyteczności publicznej
– obiekty kubaturowe
– remonty kamienic
– sklepy
– oświetlenie uliczne
– instalacje elektryczne dla przemysłu (kopalnie, przepompownie, elektrownie, zakłady technologiczne)
– zasilanie urządzeń specjalistycznych

Kierowanie robotami:
– obiekty handlowe
– budynki wielorodzinne
– obiekty sportowe
– instalacje przemysłowe